Kogal

Kogal là một nhánh nhỏ (sub-style) từ tiểu văn hóa/phong cách Gyaru. Theo những đặc điểm nêu trên nên Kogal thường dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên, nữ sinh trung học và thậm chí cả những “bà cô” gần U30 nhưng vẫn mang tâm hồn thiếu nữ..

Khát Vọng Mùa Xuân

Khát Vọng Mùa Xuân

875.728 xem
14190 thích
Uncensored
Chapter 7 END
2 tuần trước
Ecchi Sketch!

Ecchi Sketch!

728.638 xem
15169 thích
Uncensored
Chapter 11 END
3 tuần trước
My Dress-Up Darling Reverse

My Dress-Up Darling Reverse

2.821.394 xem
15636 thích
Full Color Uncensored
Chương 2
3 tuần trước
Tẩy Não Hoàn Tất! CLB Cứu Trợ Tình Dục

Tẩy Não Hoàn Tất! CLB Cứu Trợ Tình Dục

1.572.567 xem
14182 thích
One Shot
2 năm trước
Zetsurinzuma No Chijyo

Zetsurinzuma No Chijyo

2.236.621 xem
15248 thích
Chapter 9 END
2 năm trước
Gal Tomo Harem

Gal Tomo Harem

252.976 xem
14116 thích
Chapter 4 END
4 tuần trước
Milky Time

Milky Time

256.721 xem
13692 thích
Uncensored
Chapter 9 END
4 tuần trước
CHOCO X LOVE

CHOCO X LOVE

280.943 xem
11991 thích
NTR
Chapter 9 END
4 tuần trước
Peace Hame!

Peace Hame!

3.138.925 xem
10561 thích
NTR Uncensored
Chapter 17 END
1 tháng trước
Tittylating

Tittylating

2.805.323 xem
10929 thích
Uncensored
Chapter 11 END
1 tháng trước
Creme De La Creme

Creme De La Creme

2.615.456 xem
16509 thích
Uncensored
Chapter 15 END
2 tháng trước
Takeda's Orgasm Gal Observation Diary

Takeda's Orgasm Gal Observation Diary

423.475 xem
10113 thích
Uncensored
One Shot
2 tháng trước
Summer Love Geek Girl

Summer Love Geek Girl

1.049.930 xem
16360 thích
Uncensored
Chapter 11 END
2 tháng trước
Dirty Docking

Dirty Docking

3.992.276 xem
11654 thích
NTR Uncensored
Chapter 9 END
2 tháng trước
Shiro Kuro Royal

Shiro Kuro Royal

753.882 xem
7410 thích
Chapter 9 END
2 tháng trước
Mei-chan Wa Bitch Na Gal

Mei-chan Wa Bitch Na Gal

1.737.206 xem
10889 thích
One Shot
2 tháng trước
Stay At Home Campaign

Stay At Home Campaign

1.948.205 xem
16174 thích
Uncensored
One Shot
2 tháng trước