Adult

Thể loại Adult có đề cập đến vấn đề nhạy cảm, chỉ dành cho tuổi 17+. Được khai thác ở nhiều chủ đề khác nhau : bạo lực, tình dục, cờ bạc….

Nét Đẹp Hoàn Hảo

Nét Đẹp Hoàn Hảo

76.503 xem
1108 thích
Full Color
Chapter 85
trending
Quyền Năng Ở Thế Giới Khác

Quyền Năng Ở Thế Giới Khác

167.815 xem
1115 thích
Full Color
Chapter 65
trending
Nữ Thần Trường Học

Nữ Thần Trường Học

964.519 xem
1436 thích
Full Color
Chap 45
trending
Ước Nguyện Giản Đơn

Ước Nguyện Giản Đơn

80.590 xem
578 thích
Full Color
Chap 25
trending
Người Bé Dé To

Người Bé Dé To

459.070 xem
1146 thích
Full Color
Chap 30 END
trending
App Đế Vương Giường Chiếu

App Đế Vương Giường Chiếu

1.047.038 xem
1293 thích
Full Color
Chap 88
trending
Chewy

Chewy

281.739 xem
1266 thích
Full Color
Chap 16
trending
Neulsome Studio

Neulsome Studio

101.148 xem
399 thích
Full Color
Chap 11
trending
Ta Là Giáo Chủ Cuồng Giáo

Ta Là Giáo Chủ Cuồng Giáo

208.421 xem
1241 thích
Full Color
Chap 9
trending
Đừng Học Nữa, Chạm Vào Em Đi Mà!

Đừng Học Nữa, Chạm Vào Em Đi Mà!

464.805 xem
2718 thích
Full Color
Chap 96
trending
Sinh Tồn Trên Đảo Hoang Cùng Mẹ Yêu

Sinh Tồn Trên Đảo Hoang Cùng Mẹ Yêu

2.126.810 xem
2131 thích
Full Color
Chap 23
trending
Mở Khóa Trái Tim Em

Mở Khóa Trái Tim Em

1.186.987 xem
1728 thích
Full Color
Chap 61
trending
Bà Chị Chủ Nhà

Bà Chị Chủ Nhà

2.685.820 xem
1911 thích
Full Color
Chap 120
trending
Tôi Phải Làm Gì Bây Giờ?

Tôi Phải Làm Gì Bây Giờ?

523.625 xem
1495 thích
Chap 75
trending
Bắt Nạt Học Đường

Bắt Nạt Học Đường

365.714 xem
1283 thích
Chap 143
trending
Sập Bẫy

Sập Bẫy

656.181 xem
1962 thích
Full Color
Chap 42
trending
Bí Mật Trường Đại Học

Bí Mật Trường Đại Học

16.911 xem
65 thích
Full Color
Chap 6
trending
Trọng Sinh Ta Là Nhân Vật Phản Diện

Trọng Sinh Ta Là Nhân Vật Phản Diện

988.932 xem
1440 thích
Full Color
Chap 66
trending